Terms & Privacy

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1-) TARAFLAR:

 

ARACI HİZMET SAĞLAYICI (KOMİSYONCU) BİLGİLERİ; 

 

Adı Soyadı/Unvanı         : Mucho Gıda ve Turizm Anonim Şirketi

Adresi                                 : Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. NO:102/1 Bodrum/MUĞLA

Mersis No                          : 0272082101600001 

Telefon                               :

e-posta                               :

Fax                                       :

 

SATICI/İLAN VEREN BİLGİLERİ;

 

Adı Soyadı/Unvanı         :

Adresi                                 :

Mersis No                          :

Telefon                               :

e-posta                               :

Fax                                       :

 

MİSAFİR BİLGİLERİ;

 

Adı Soyadı/Unvanı         :

Adresi                                 :

Telefon                               :

e-posta/kullanıcı adı      :

2-) SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:

 

İşbu Mesafeli Otel/Apart/Pansiyon Konaklama  Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar, Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. Sözleşmenin konusunu; Misafir’in MUCHOVIA’ya ait www.muchovia.com  alan adlı web sitesi üzerinden (bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır), Satıcının/İlan Verenin  sunmasına aracılık ettiği otel/apart/pansiyon konaklama satış hizmetinin, yine Site’de belirtilen hüküm ve şartlar ile aşağıda belirtilen rezervasyon tarih aralığında Kiralanmasına/satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip konaklama ve satış hizmetinin sunulması ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

3-) SÖZLEŞME KONUSU OTELİN/APARTIN/PANSİYONUN NİTELİKLERİ,FİYATI VE REZERVASYON BİLGİLERİ:

 

İL/İLÇE/BÖLGE

ADRES

OTEL/APART/

PANSİYON ADI

ODA SAYISI VE ODA NUMARALARI:

TARİH ARALIĞI

KONAKLAYACAK KİŞİ SAYISI

REZERVASYON/ KONAKLAMA BEDELİ (KDV DAHİL)

       

3.1- İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

3.2- Yukarıda belirtilen konum ve adreste yer alan nitelikleri belirtilen otelde/apartta/pansiyonda Misafir ve beraberindekilerin konaklama süresi …../…../…… – …./…../…… tarihleri arasında ….. gece ……. gündür. Kiralama bedeli KDV dahil ……. TL’dir.

Konaklayacak kişilerin isim ve adres bilgileri;

 

Sıra No:

Adı Soyadı

Adresi

1

  2

  3

  4

  5

  5

  

3.3- Müşterinin/Kiracının MUCHOVIA’ya ait  www.muchovia.com sitesi üzerinden satın almış olduğu konaklama hizmetinin yukarıda belirtilen rezervasyon ücretinin tamamı , MUCHOVIA’nın aracı hizmet sağlayıcı (komisyoncu) statüsünden ve Satıcı/İlan Veren ile imzalamış olduğu sözleşmedeki yetkisinden kaynaklı olarak Satıcı/Kiraya Veren adına MUCHOVIA ve/veya anlaşmalı tahsilat kuruluşları tarafından tahsil edilmektedir. Taraflar işbu Sözleşme konusu Mal/Hizmetin satışında/kiralanmasında MUCHOVIA’nın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve işbu Sözleşme kapsamında Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

4-) HİZMETİN TESLİMİ VE İFA ŞEKLİ:

 

4.1- İşbu Sözleşme, Misafir tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Misafir’in Satıcı’dan satın almış olduğu kiralama ve konaklama hizmeti kapsamında, Misafir ve beraberindekilerin konaklama yerine girişi ile ile sözleşme ifa edilmeye başlar ve konaklama süresinin bitimi ile sözleşme ifa edilmiş olur. Satıcı/İlan veren Misafir’in Site’de belirtmiş olduğu bilgiler doğrultusunda sadece isimleri yukarıda belirtilen konaklayacak olan kişi ve/veya kişilere hizmeti sunmak yükümlülüğü altındadır. Misafir tarafından bilgi formalarında belirtilen kişiler haricinde kalacak herhangi bir üçüncü kişi Satıcı/İlan Veren tarafından kesinlikle hizmette faydalandırılmayacak ve ayrıca bu durumun tespiti halinde tüm yasal, sözleşmesel ve cezai sorumluluk Misafire ait olacaktır.

 

4.2- İşbu sözleşmeye konu Misafir’in konaklayacağı otel/apart/pansiyon  ile ilgili Site tanıtım sayfasında, Rezervasyon Belgesi’nde ve ön bilgilendirmede ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki hizmetler ekstra ücrete tâbidir. Özellikle, satın alınan konaklama hizmetine; Misafir’in konaklamaya dahil hizmetler dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar, kapsam dışı tüm mal ve hizmetlerin bedeli, seyahat ve sağlık sigortası, müze- ören yeri giriş ücretleri dahil değildir.

5-) MUCHOVIA’NIN ARACI HİZMET SAĞLAYICI STATÜSÜ VE SORUMSUZLUK HALİ:

 

5.1- MUCHOVIA, Aracı hizmet sağlayıcı statüsünden kaynaklı olarak işbu sözleşmenin tarafı olmayıp, işbu sözleşmenin kurulmasında ve Satıcı/İlan Veren ile Müşteri arasında aracı durumundadır. Taraflar; işbu sözleşmeye MUCHOVIA’nın taraf olmadığını, MUCHOVIA’ın yalnızca Aracı Hizmet Sağlayıcı (Komisyoncu) olduğunu, işbu sözleşme ile satın alınan hizmet ve sözleşmenin ifası ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu olmadığını, tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında MUCHOVIA’dan herhangi bir talepte bulunamayacaklarını beyan kabul ve taahhüt ederler. Bu bağlamada, MUCHOVIA’ın işbu sözleşme kapsamında satın alınan konaklama hizmetinin doğruluğundan, kalitesinden, güvenirliğinden, sair mevzuata uygunluğundan, faturalandırılmasından, fatura ve sair belgelerin tesliminden, hizmet ve/veya konaklama öncesi ve/veya sonrası gerekli olan servis ve destek hizmetlerinden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, sayılan ve sair tüm sorumluluklar, Satıcıya/İlan Veren’e aittir.

 

5.2- Bu nedenle konaklama yerinde oluşabilecek aksaklıkların giderilmesinden MUCHOVIA sorumlu olmayıp, doğrudan Satıcı/İlan Veren sorumludur. Kiralama/konaklama süresi boyunca ortaya çıkabilecek ve Misafir ve beraberindekilerin kendi sorumluluklarında olan hiçbir kaza, hastalık, yaralanma, havuzda boğulma, ölüm, hırsızlık vb. konaklama yerinde olabilecek yangın, hırsızlık vb. olaylardan ve kazalardan MUCHOVIA sorumlu tutulamaz.

 

5.3- Misafir ve beraberindekilerin konaklama yerine ulaşmasında, geri dönüşlerinde, kiralama/konaklama süresi içerisinde üçüncü şahıslardan/firmalardan alacakları gezi, alışveriş, yiyecek, içecek, eğlence, ulaşım, seyahat, rehberlik hizmetleri vb. gibi herhangi bir hizmet ve alışverişten doğacak sorunlardan MUCHOVIA kesinlikle sorumlu olmayacaktır.

 

5.4- Misafir konaklama yerinden ayrıldıktan sonra, konaklama yerinde kaldığı süre içerisinde MUCHOVIA’ya bildirmediği bir aksaklık ya da arıza nedeni ile alamadığı bir hizmet için herhangi bir hak ya da geri ödeme talep edemez.

6-) SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

6.1- Satıcı/İlan Veren ve/veya sağlayıcılar, sözleşmeye konu konaklama yerini, sözleşmenin amacına uygun biçimde kullanılmaya ve işletilmeye elverişli, temiz ve sağlam bir durumda, ilanda belirtilmiş olan özelliklere haiz bir şekilde Misafire teslim etmekle yükümlüdür.

 

6.2- Satıcı/ /İlan Veren; Misafirin sözleşmeye konu konaklama yerinde/tesisinde konaklayacağı süre içinde, ilanda belirtmiş olduğu hizmet ve olanakları yerine getirmek, Misafirin istek ve şikayetlerini, ilan/rezervasyon şart ve koşulları çerçevesinde en kısa sürede yerine getirmek, Misafirin mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

 

6.3- Satıcı/İlan Veren; vermiş olduğu ilanlarda, işbu sözleşmede yer alan ve seçmiş olduğu rezervasyon iptal koşullarına uymakla yükümlüdür.

 

6.4- Satıcı/İlan Veren ve/veya sağlayıcıların Misafirin konaklayacağı yer hakkında ilanda yanlış ve yanıltıcı bilgi vermemesi gerekir. Eğer ilan ile ilgili yanıltıcı bilgi vermiş ise Misafirin rezervasyonu iptal etme hakkı saklıdır.

 

6.5-  Konaklama yapılacak yerle/tesisle ile ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklerin karşılanması Satıcıya/ İlan Verene aittir.

 

6.6- Satıcı/ /İlan Veren; 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. Maddesi’nin 1. Fıkrası uyarınca; Misafir ve beraberindekilerin konaklama yerine girişi sırasında kimlik bildirimlerini yapma yükümlülüğünü gecikmeksizin yerine getirmelidir.

 

6.7- Satıcı/İlan Veren;, MUCHOVIA’nın hizmet bedeli düşülmeksizin yukarıda yazılı rezervasyon/konaklama bedelinin tamamı üzerinden, Misafire fatura düzenleyerek vermekle yükümlüdür.

7-) MİSAFİR’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

7.1- Misafir; satın aldığı konaklama hizmeti ve konaklama tesisinin “Site”’de yer alan ilanda belirtilen şart ve koşullarını dikkatle incelediğini,  sözleşmeye konu konaklama yeri/tesisi ile ilgili ilanda yer alan Satıcı/İlan Veren tarafından seçilen/belirlenen rezervasyon iptal ve iade koşullarını bildiğini kabul eder.

 

7.2- Misafir; konaklayacağı yere giriş yapacağı tarihten bir hafta önce MUCHOVIA ile iletişime geçerek rezervasyonu ile ilgili teyit alması gerekmektedir. 

 

7.3- Misafir; Satıcı/İlan Veren ve/veya sağlayıcısı tarafından rezervasyonun iptal edilmesi  ve/veya konaklama yerinin teslim edilememesi durumuna karşı hazırlıklı olmalıdır. Bu gibi durumlarda MUCHOVIA Misafir’e aynı özelliklerde bir konaklama yeri sunmaya çalışır. Bir alternatif sunulamayacak durumdaysa rezervasyon iptal olacaktır ve MUCHOVIA rezervasyon bedelinin tamamını Misafir’e iade edecektir. 

 

7.4-  Konaklayacak kişi sayısı  işbu sözleşmede belirtilmiş kişi sayısını aşamaz.

 

7.5- Aksi Site’de yer alan ilanda belirtilmedikçe sözleşmeye konu konaklama tesisinin kapalı alanlarında sigara içilememektedir.

 

7.6- Konaklama yerine giriş günü giriş saati, en erken 12:00’dir. Misafir ; belirtilen saatler dışında konaklama yerine/tesisine giriş yapamaz. Misafir ve beraberindekilerin belirtilen en erken giriş saatinden önce konaklama yerine gelerek giriş yapmak istemesi durumunda, ortaya çıkabilecek mağduriyet Misafir’in sorumluluğundadır. Misafir’in belirtilen saatten önce gelmesi durumunda konaklama yerine giriş yapamamasından kaynaklanan sorunlardan, gece konaklamasından, konaklama yeri bulamamasından vs. problemlerden MUCHOVIA ve/veya Satıcı kesinlikle sorumlu tutulamaz. Bu durumda Misafir’in geceyi geçireceği yeri kendi bulması ve konaklama ücretini kendi ödemesi gerekmektedir. Rezervasyon sonunda konaklama yerinden ayrılış saati en geç sabah saat 10:00’dur. Misafir ve beraberindekilerin konaklama yerini hiç boşaltmamasından veya geç boşaltmasından kaynaklanan problemlerden, zararlardan, mağduriyetten vs. tüm olumsuzluklardan Misafir sorumludur ve bu olumsuzluklardan ortaya çıkabilecek MUCHOVIA’nın ve/veya Satıcının/İlan Veren’in her türlü maddi zararlarını karşılayacaktır. Her iki tarafın da mağdur olmaması için giriş ve çıkışlarda belirtilen saatlere uyulması gerekmektedir. Misafir’in konaklama yerinden erken çıkış yapmak istenmesi durumunda herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

 

7.7- Misafir ve beraberindekiler konaklama yapacağı tesise, oda içerisinde ve çevresinde yer alan  eşyalara, mobilyalara ve ekipmanlara özen göstermeli, zarar vermemelidir. Bu kapsamda; Misafir ve beraberindekiler; konaklama tesisini, havuzu, oda içerisinde yer alan kendilerine çalışır ve sağlam durumda teslim edilen tüm elektrikli ve elektronik eşyalar ile diğer diğer demirbaş eşya ve mobilyaları temiz kullanmakla yükümlüdür Misafir ve beraberindekilerin konaklama tesisine ve oda içinde yer alan tüm eşyalara verdiği zarar ve hasar bedelleri Misafir tarafından Satıcıya/İlan Verene ödemek zorundadır.

 

7.8- Misafirin ve beraberindekilerin; konaklama süresi içerisinde kaldığı konaklama tesisinde yasa dışı, konusu suç ve/veya kabahat teşkil eden faaliyet gerçekleştirmesi, uyuşturucu ve benzeri madde bulundurması, her türlü silah ve benzeri materyaller bulundurması yasaktır. Ayrıca Misafir ve beraberindekiler toplumsal ve ahlaki kurallara uymaya, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmamaya, yüksek sesle müzik dinlememeye özen göstermelidirler. Bu gibi nedenlerle Misafir ve beraberindekiler hakkında MUCHOVIA’ya bir şikayet ulaşması durumunda MUCHOVIA Misafirden konaklama süresi dolmadan, ücret iadesi yapmaksızın konaklama tesisini boşaltmasını isteme hakkına sahiptir.

 

7.9- Misafirin; konakladığı yere ilişkin herhangi bir şikayeti olması durumunda, bu durumu belgelemek durumundadır. Böyle bir durumda misafirin 24 saat içinde MUCHOVIA ile irtibata geçmesi gerekmektedir. 24 saatlik bildirim süresi geçtikten ve MUCHOVIA tarafından Satıcıya/İlan Veren’e rezervasyon bedeli aktarıldıktan sonra oluşan aksaklık, sorun ve taleplerle ilgili muhatap MUCHOVIA olmayıp, Satıcı/İlan Veren’dir.

 

7.10- Misafir; rezervasyon sırasında ve konaklayacağı yere gireceği sırada kendisinden istenen bilgi ve belgeleri gerçeğe uygun olarak bildirmek zorundadır. Yanlış verilen bilgi ve belgeler nedeni ile MUCHOVIA’nın ve/veya Satıcının/İlan Verenin rezervasyonu iptal etme hakkı olduğundan verilen belge ve bilgilerin doğruluğundan Misafir sorumludur. Yanlış beyan edilen bilgi ve belgelerden kaynaklanan rezervasyon iptallerinde ödeme iadesi yapılmamaktadır.

 

7.11- Misafir ve beraberindekiler;1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. Maddesi’nin 1. Fıkrası uyarınca konaklama yerine girişi sırasında kendilerinden istenen kimlik ve/veya kimlik belgelerini ibraz etmekle yükümlüdürler.


 ÖDEME, VERGİLENDİRME VE FATURA:

 

8.1-  Sözleşmede yazılı rezervasyon/konaklama bedeli, MUCHOVIA’nın aracı hizmet sağlayıcı (komisyoncu) statüsünden ve Satıcı/ilan İlan Veren ile imzalamış olduğu sözleşmedeki yetkisinden kaynaklı olarak MUCHOVIA ve/veya anlaşmalı tahsilat kuruluşları aracılığı ile, “Site”de yer alan ödeme yöntemlerinin biri ile Misafir’den tahsil edilir. Tahsil edilen rezervasyon bedeli, Misafir’in mağduriyet yaşamaması ve korunması amacı ile konaklama yerine giriş tarihine kadar MUCHOVIA’nın uhdesinde tutulur. Misafir; konaklama tesisine giriş yaptıktan sonra, konaklama tesisinin ilanda belirtilen özelliklere sahip olması ve/veya herhangi bir eksik, ayıp ve/veya aksaklık bulunmaması halinde, giriş saatinden 24 saat içinde ( ilanda belirtilen giriş saati baz alınır), “Site” üzerinden ve/veya MUCHOVIA’nın müşteri hizmetlerine ulaşarak ödeme onayı vermesi gerekmektedir. Misafir’in ödeme onayı ile birlikte MUCHOVIA’nın uhdesinde tutulan rezervasyon/konaklama bedeli, MUCHOVIA’nın hizmet bedeli düşüldükten sonra Satıcının/İlan Verenin hesabına aktarılır.  Misafirin konaklama yerine giriş saatinden itibaren en geç 24 saat içinde ödeme onayı vermemesi halinde, sistem otomatik olarak ödemeyi onaylayarak, rezervasyon/konaklama bedelinden MUCHOVIA’nın hizmet bedeli düşüldükten sonra kalan bedel Satıcının/İlan Verenin hesabına aktarılır. Kiralama/Satış bedeli Satıcı/İlan Veren hesabına aktarıldıktan sonraki iptal ve iade talepleri ile ilgili MUCHOVIA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, böyle bir durumda Misafir’in tek muhatabı Satıcı/İlan Veren’dir. Misafir bu durumu peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

 

8.2- MUCHOVIA verdiği aracılık (komisyonculuk) hizmetinin karşılığında işbu sözleşmenin tarafı olan Misafir’den herhangi bir ücret talep etmez. MUCHOVIA; Satıcı/İlan Veren ile imzalamış olduğu sözleşme uyarınca, işbu sözleşmede yazılı rezervasyon/konaklama bedeli üzerinden Satıcı/ilan Veren ile imzalamış olduğu sözleşmedeki yazılı oranlar çerçevesinde Aracı Hizmet Sağlayıcılık ve/veya komisyon bedeli alır. İşbu sözleşmedeki rezervasyon/konaklama bedelinden MUCHOVIA’nın hizmet bedeli düşüldükten sonra kalan bedel Satıcıya/İlan Verene ödenir. Bu nedenle, MUCHOVIA’nın hizmet bedeli Satıcıya/İlan Verene fatura edilir. MUCHOVIA tarafından Misafir’e hizmet bedeline ilişkin herhangi bir fatura düzenlenmez. Misafir bu durumu bildiğini, MUCHOVİA’dan herhangi bir fatura talep edemeyeceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

 

8.3- Satıcı/İlan Veren; MUCHOVIA’nın hizmet bedeli düşülmeksizin sözleşmede yazılı satış/kiralama bedelinin tamamı üzerinden, Misafire fatura düzenleyerek vermekle yükümlüdür.

9-) CAYMA, REZERVASYON İPTAL VE İADE KOŞULLARI:

 

9.1- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi’nin (g) bendi uyarınca, Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

 

9.2- Satıcı/İlan Veren; işbu sözleşmeye konu konaklama yerinin rezervasyon iptal işlemlerini ilan verme aşamasında seçerek ilanda belirtmiş olduğu aşağıda yer alan iptal şartlarından birisi çerçevesinde gerçekleştirmek zorundadır. MUCHOVIA işbu sözleşmeye konu konaklama yeri ile ilgili yalnızca Satıcının/ İlan Veren’in ilanda belirtmiş olduğu, iptal şartları çerçevesinde rezervasyon iptal işlemini gerçekleştirebilir. 

 

9.3- Misafir; işbu sözleşmeye konu konaklama yeri ile ilgili olarak ilanda belirtilen İptal Şartını okuduğunu ve anladığını kabul beyan ve taahhüt eder. Misafir’in işbu sözleşmeye konu rezervasyonunu iptal etmek istediği durumlarda, ilanda açık bir şekilde belirtilen iptal prosedürüne uygun olarak,  MUCHOVIA tarafından ücret iadesi gerçekleştirilir.

 

9.4- İşbu sözleşmenin 8.1. maddesi şartları çerçevesinde; MUCHOVIA tarafından işbu sözleşmede yazılı rezervasyon/konaklama bedeli, Satıcının/İlan Veren’in hesabına aktarıldıktan sonra gerçekleşen iptal talepleri ve ücret iadelerine ilişkin olarak Misafir MUCHOVIA’dan hiçbir talepte bulunamaz. Böyle bir durumda Misafir iptal ve/veya ücret iade taleplerini, Satıcı /İlan Veren’e iletmek zorunda olup, iptal ve/veya ücret iadesi gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği tamamen Satıcı/İlan Veren’in takdir ve inisiyatifindedir. Misafir bu durumu peşinen kabulle, böyle bir durumda  Aracı Hizmet Sağlayıcı (Komisyoncu) olan MUCHOVIA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, MUCHOVIA’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

 

9.5- İptal Şartları:

 

a-) Esnek İade:

 

 • Satıcı/İlan Veren’in rezervasyonu iptal ettiği durumlarda ödenen toplam tutarın tamamı Misafir’e iade edilir.
 • Rezervasyon, konaklama yerine giriş tarihine 30 gün kalaya kadar Misafir tarafından iptal edilirse tüm tutar Misafir’e  iade edilir.
 • Rezervasyon, konaklama yerine giriş tarihine  7 gün ile 30 gün arasında bir süre kaldığında, Misafir tarafından iptal edilirse rezervasyon tutarının %60’ı iade edilir ve %40’lık bir kesinti uygulanır.
 • Rezervasyon, konaklama yerine giriş tarihine  giriş tarihine 7 günden az bir süre kaldığında, Misafir tarafından iptal edilirse herhangi bir ücret iadesi yapılmaz, %100’lük bir kesinti uygulanır.
 • Misafir tarafından iletilen Rezervasyon tarih değişikliği talepleri Satıcı /İlan Veren tarafından onaylandığı taktirde ücretsiz olarak değişiklik ek bir ücret talep edilmeksizin MUCHOVIA tarafından gerçekleştirilir. Satıcı/İlan Veren tarafından değişiklik talebi onaylanmazsa iptal koşulları doğrultusunda iade işlemi gerçekleştirilir.
 • MUCHOVIA, rezervasyon bedelinin halen uhdesinde olması halinde, doğabilecek sıkıntıları önlemek ve Misafir’in memnuniyetini korumak adına dilediği zamanda tüm tutarı Misafir’e iade ederek rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir.

b-) Orta İade:

 

 • Satıcı/İlan Veren’in rezervasyonu iptal ettiği durumlarda ödenen toplam tutarın tamamı Misafir’e iade edilir.
 • Rezervasyon, konaklama yerine giriş tarihine  30 gün kalaya kadar Misafir tarafından iptal edilirse rezervasyon tutarının %60’ı iade edilir ve %40’lık bir kesinti uygulanır.
 • Rezervasyon, konaklama yerine giriş tarihine 30 günden az zaman kaldığında, Misafir tarafından iptal edilirse herhangi bir ücret iadesi yapılmaz, %100’lük bir kesinti uygulanır.
 • Misafir tarafından iletilen Rezervasyon tarih değişikliği talepleri Satıcı /İlan Veren tarafından onaylandığı taktirde ücretsiz olarak değişiklik ek bir ücret talep edilmeksizin MUCHOVIA tarafından gerçekleştirilir. Satıcı/İlan Veren tarafından değişiklik talebi onaylanmazsa iptal koşulları doğrultusunda iade işlemi gerçekleştirilir.
 • MUCHOVIA, rezervasyon bedelinin halen uhdesinde olması halinde, doğabilecek sıkıntıları önlemek ve Misafir’in memnuniyetini korumak adına dilediği zamanda tüm tutarı Misafir’e iade ederek rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir.

c-) Katı İade:

 

 • Satıcı/İlan Veren’in rezervasyonu iptal ettiği durumlarda ödenen toplam tutarın tamamı Misafir’e iade edilir.
 • Rezervasyon, konaklama yerine giriş tarihine 60 gün kalaya kadar Misafir tarafından iptal edilirse rezervasyon tutarının %60’ı iade edilir ve %40’lık bir kesinti uygulanır.
 • Rezervasyon, konaklama yerine giriş tarihine 60 günden az zaman kaldığında, Misafir tarafından iptal edilirse herhangi bir ücret iadesi yapılmaz, %100’lük bir kesinti uygulanır.
 • Misafir tarafından iletilen Rezervasyon tarih değişikliği talepleri Satıcı /İlan Veren tarafından onaylandığı taktirde ücretsiz olarak değişiklik ek bir ücret talep edilmeksizin MUCHOVIA tarafından gerçekleştirilir. Satıcı/İlan Veren tarafından değişiklik talebi onaylanmazsa iptal koşulları doğrultusunda iade işlemi gerçekleştirilir.
 • MUCHOVIA, rezervasyon bedelinin halen uhdesinde olması halinde, doğabilecek sıkıntıları önlemek ve Misafir’in memnuniyetini korumak adına dilediği zamanda tüm tutarı Misafir’e iade ederek rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir.

9.6- Yalnızca aşağıda belirtilen durumlarda Kullanıcı/Üye/Misafir’in rezervasyonu koşulsuz iptal etme hakkı vardır.

 

 • Rezervasyon giriş saatine 12 saat kalmasına rağmen, MUCHOVIA tarafından Satıcı /İlan Veren’e ve/veya sağlayıcısına ulaşılamaması, (Bu durumda MUCHOVIA tarafından Misafir’le iletişime geçilerek gerekli bilgilendirme ve destek sağlanarak, aynı şartlarda başka bir alternatif sunulmaya çalışılır. Alternatif sunulamaması halinde, rezervasyon bedeli hiçbir kesinti yapılmadan iade edilir.)
 • 3. Dereceye kadar kan ve/veya sıhri aile fertlerinden birinin vefatı (ispat gereklidir)
 • Gidilecek bölgede doğal afet
 • Seyahat kısıtlamaları
 • Sokağa çıkma yasağı

10-) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR:

 

10.1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Misafir’e ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; Rezervasyon yapmak, mal ve hizmetleri sunmak, mal ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Misafir’e ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Misafir ile Satıcı/İlan Veren arasında kurulan mesafeli sözleşmeler ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı/İlan Veren adına yerine getirilmesini sağlamak için Satıcı/İlan Veren , Satıcı/İlan Veren iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 

10.2- Misafir’e yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü mal ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için MUCHOVIA tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir. Misafir, kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

 

10.3- Misafir tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı/ İlan veren tarafından kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Misafir’e ait cihazlardan girildiğinden Misafir tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Misafir’e aittir.

 

10.4. İnternet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları MUCHOVIA’ya aittir.

 

10.6. İnternet Sitesi’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım

şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden MUCHOVIA sorumlu değildir.

11-)  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

 

11.1- İşbu Mesafeli Kısa Dönemli Konut Kiralama ve Konaklama Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Misafir’in Mal veya Hizmeti satın aldığı/kiraladığı ve/veya ikametgahının bulunduğu ve/veya sözleşmenin ifa yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

11.2- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

12-) TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

 

Misafir, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Misafir’den talep edebilir ve her koşulda Misafir’in borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Misafir, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının/ilan Veren’in uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13-) DELİL ANLAŞMASI VE GÖREVLİ, YETKİLİ  MAHKEME:

 

İşbu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı/İlan Veren kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Misafir ve/veya Satıcı/İlan Veren’in ikametgâhının bağlı bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri’nin, parasal sınırı aşan durumlarda Misafir ve/veya Satıcı/İlan Veren’in ikametgâhının bağlı bulunduğu Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

14-) YÜRÜRLÜK:

 

Site üzerinden satın alınan mala-hizmete ilişkin ödemenin gerçekleşmesi durumunda Misafir, ödemenin gerçekleştiği anda  işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu sözleşme Misafir’in sözleşmeyi onayladığı ve/veya ödemeyi yaptığı anda yürürlüğe girmiş sayılır.